Пријава/Регистрација | Форум |Редакција |Претплата

Архива
Прошлост Бугара и Срба испреплетана је појавом Турака на Балкану

егде око 1348. године, можда у пролеће, заљубио се бугарски цар Јован Александар Асен у Сару, Јеврејку. Цар је био човек зрелих година, одавно ожењен, с бројном породицом и неколико одраслих синова. Међутим, ни године, ни чињеница да је девојка била врло млада, ни царево понашање, па ни разлика у друштвеном положају нису толико изненадили његову околину колико необична владарева жеља да се свечано ожени – из љубави.