Пријава/Регистрација | Форум |Редакција |Претплата

Бирамо најбоље књижевно дело за младе објављено у 2013. години


Књижевна награда „Политикиног Забавника“Књижевна награда „Политикиног Забавника“ установљена је 1979. године.
Додељује се сваке године најбољем делу за младе. Право да конкуришу за ову награду имају сви чија су дела објављена између 1. јануара и 31. децембра 2013. године
на српском језику.
Необјављени рукописи се не примају.
Дела могу да пријављују издавачи, струковна удружења и појединци,
уз обавезу да редакцији „Политикиног Забавника“ доставе пет примерака
сваког предложеног дела – по један за сваког од пет чланова жирија.
Све те књиге чланови жирија ће, након што изаберу најбољу,
поклонити некој школи која не може да се похвали
богатом библиотеком.


Књиге доставити до 31. децембра 2013. године на адресу
„Политикин Забавник“, Цетињска 1, 11000 Београд,
с назнаком „За књижевну награду“.

број: