Пријава/Регистрација | Форум |Редакција |Претплата

АрхиваХајка на Хигсов бозон у Великом хадронском сударачу изгледа да је почела да даје резултате. Ипак, све је вероватнија могућност да се пред стручњацима налазе лавиринти нове физике...     Када су неки теоретичари већ помишљали да је „божанска честица” невидљива, јер се у тренутку распада на две честице тамне материје, ултратајанствени хигс је, можда, ухваћен у замку. Оба главна детектора џиновског LHC, највећег и најснажнијег акцелератор честица на свету – ATLAS и CMS – нањушили су трагове „лаког хигса”. Ако физичари успешно издвоје ову честицу, једина преостала празнина у „стандардном моделу” биће попуњена.